Startsida

Precis som det låter så handlar det just om kraften att läka och framför allt kraften att läka på ett naturligt sätt utan biverkningar. Polaritetsterapi är ett behandlingssystem som innefattar Polaritetsmassage, rörelser (Polaritetsyoga), kost, tankar och attityder. Ett helhetskoncept där alla bitar bidrar till en balans i läkearbetet.

Polaritetsmassage är en behandlingsmetod som är mjuk men ändå kraftfull och verkar på flera olika nivåer i kroppen. Den påverkar fysiskt genom att släppa spänningar och värk, emotionellt genom en balanserande och lugnande effekt på känslor och mentalt med ett lättare sinne som resultat. Det är viktigt att se orsaken till varför ett problem uppstår i kroppen och medvetandegöra det för den som får behandling, orsak – verkan.
Det blir som att man lär sig mer om sig själv, hur man kan förändra saker för att läka samt uppnå och behålla en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt.

Polaritetsmassage har en snabb och direkt verkan på värk i nacke och axlar men även i andra delar av kroppen. Den har en gynnsam effekt på stressrelaterade besvär och oro. Det är många personer som har fått hjälp med: huvudvärk, nackspärr, ischias, ryggvärk, stressymtom, nedstämdhet, allmän sjukdomskänsla, värk i knän och andra leder, mensvärk och utmattning.

Polaritetsmassage kombineras ofta med råd om rörelser, kost och en överblick över livsstil och rådande livssituation. Med polaritetsterapi är det inte en specifik sjukdom man behandlar utan ett helt system, därför finns det inga specifika gränser för läkningen.

Läkekraften erbjuder behandling med polaritetsterapi, utbildning i Polaritetsterapi för privat bruk, Vidareutbildning till Polaritetsterapeut.

 

Polaritetsterapi har en alldeles speciell plats i mitt liv ända sedan den dag jag fick min första behandling för många år sedan. Jag har använt mig av homeopati och massage som läkemetoder men Polaritetsterapin är det som står sig. Jag ser en direkt verkan av en behandling och den är skonsam även mot min kropp jämfört med traditionell massage som kan vara slitsamt för leder när man utövar det. Min vision är att sprida kunskap om Polaritetsterapi och att utbilda fler utövare av denna kraftfulla behandlingsmetod. Jag hoppas att du vill bekanta dig mer med Polaritetsterapi och kanske upptäcka vad den kan göra för dig.

Gunilla