HEM

ÄR DU STEL I NACKE / AXLAR?

OM DU VILL GÖRA NÅGOT ÅT DET
KONTAKTA MIG PÅ LÄKEKRAFTEN

Behandling för dig som...

… har spänningar i nacke och axlar men inte vet hur du ska bli fri från dem

… vill släppa stress och känna mer lugn och harmoni i kropp och sinne

… har värk eller stelhet i kroppen och vill ha mer rörlighet

… känner en allmän sjukdomskänsla men inte kan sätta fingret på vad

rör dig till ett liv i flöde och balans

Har du tid att ta hand om dig själv med jämna mellanrum?
Eller blir det akuta insatser när det inte går längre?

Polaritetsbehandling funkar i båda fallen men om jag får rekommendera är det bra att ligga lite steget före. Polaritetsterapi är ett helt koncept som stärker läkning och välmående både fysiskt och psykiskt. Varje behandling är alltid personligt utformad och du som får polaritetsterapi är delaktig i läkeprocessen. Det är nämligen viktigt att du förstår vad som kan orsaka obalanser som i sin tur ger upphov till spänningar, värk, oro, stelhet eller annat som känns obekvämt. Du lär dig helt enkelt mer om dig själv och vad du kan göra för att behålla och värna om din egen hälsa.

Här är några exempel på vad du kan få hjälp med:

~  Huvudvärk och nackbesvär
~  Ischias eller ryggvärk
~  Stresssymtom och utmattning
~  Allmän sjukdomskänsla
~  Kroppshållning och snedställning
~  Värk i knän och andra leder
~  Nedstämdhet m.m.

Lugnande behandling med polaritetsterapi

Korrigering av kroppshållning

behandling av sned kroppshållning

En ung man vill ha hjälp med värk som han har i sin axel.

Vänster bild visar hans kroppshållning före behandlingen och den högra efter behandlingen.Kroppens mittlinje har en stark dragning åt vänster och skapar en framåtrotation av kroppens högra sida.

Efter behandlingen är kroppen i betydligt bättre balans.

Innan jag börjar behandlingen mäter jag upp kroppshållningen genom att använda ett lodrätt snöre som referens. Den vänstra bilden visar hur han såg ut innan behandlingen. Här ser man tydligt att det finns en snedställning i hela ryggen med ursprung från bäckenet. Denna obalans påverkar axelpartiet och höger sida av kroppen är vriden framåt.

Den högra bilden är fotad efter behandlingen och visar hur spänningar i muskler har släppt. Kroppen börjar återgå till sitt naturliga läge. Värken i axeln är betydligt bättre och axelpartiet har återfått sin rörlighet. Under behandlingen stimulerade jag punkter på kroppen för att frigöra blockeringar som skapat låsningar i muskler och orsakat värk.

När kroppens energier och deras flöden är i naturlig rörelse aktiveras kroppens självläkande kraft. Polaritetsterapi tar bort blockeringar som hindrar ett friskt och naturligt energiflöde.