HEM

Läkekraften erbjuder behandling för dig som...

… har spänningar i nacke och axlar och vill bli fri från dem

… vill släppa stress och känna mer lugn och harmoni i kropp och sinne

… har värk eller stelhet i kroppen och vill ha mer rörlighet

… känner en allmän sjukdomskänsla men inte kan sätta fingret på vad

Avslappnande behandling med Polaritetsterapi hos Läkekraften

Stelhet i nacke, axlar eller kropp

Polaritetsterapi löser effektivt upp spänningar och låsningar i muskler. Med en mjuk kontakt på olika områden av kroppen stimuleras muskulatur och nervsystem vilket resulterar i avslappnad kropp och större rörlighet.

Behandling med polaritetsterapi
Polaritetsyoga ökar rörlighet och styrka

Polaritetsterapi bra vid nackbesvär

Huvudvärk

Det kan finnas många orsaker till varför man får återkommande huvudvärk. Genom att se till orsakssamband som exempelvis stelhet i muskler, snedställningar, stress, oro eller händelser tidigare tillbaka i livet kan det som hindrar den läkande energin att flöda lösas upp.

Det handlar i huvudsak om att lösa upp det som blockerar det naturliga energiflödet så att läkning kan träda in.

Behandling med polaritetsterapi och/eller energibehandling på distans.

Polaritetsterapi lindrar huvudvärk

Strukturell behandling

Många besvär är orsakade av snedställningar i kroppen. Ryggbesvär kan till exempel bero på en vridning i bäckenet eller att fötterna är i obalans. Genom att betrakta kroppens struktur och hållningsmönster ser jag var obalanser finns. Behandlingen är inriktad på att släppa spänningar och låsningar på ett mjukt sätt för att återupprätta den naturliga kroppshållningen.

Behandling sker med polaritetsterapi.
Polaritetsyoga ger medvetenhet om kroppen i balans

Polaritetsterapi strukturell behandling

Stress

Hur ser livspusslet ut? Är du medveten om vad som påverkar dig och vad som kan förändras till din fördel? Det är ofta svårt att få en överblick över sin egen situation och kan vara till stor hjälp att få en objektiv reflektion av läget sett utifrån ett yttre perspektiv. Med hjälp av polaritetsterapi når vi djup avslappning som ökar förutsättningar för ett tillstånd i harmoni på längre sikt. När du blir medveten om vilka förändringar du själv kan göra öppnas dörren till ett nytt behagligt sätt att leva.

Behandling med polaritetsterapi
Meditation och polaritetsyoga som verktyg

Läkekraften - Polaritetsterapi lindrar stress

Utmattning eller stor trötthet

Det kan finnas många skilda anledningar till trötthet. Det mest väsentliga är att bringa kroppen tillbaka till sin naturliga balans. Att ge den tid och utrymme att skapa stabilitet i de livsprocesser som ständigt pågår på insidan. En behandling leder oftast till utökad insikt om vad som orsakar utmattningen vilket ger ett viktigt verktyg för dig att hantera tillståndet och för att återhämta kraft.

Djupgående behandling med polaritetsterapi och/eller energibehandling på distans.
Polaritetsyoga, mjuka rörelser öppnar flödet av energi.

Läkekraften - Polaritetsterapi balanserar kroppens energier

Sömnbesvär

Orsaken till sömnproblem kan skilja sig från en person till en annan. När vi gemensamt tittar på hur livssituationen ser ut kommer ofta förståelsen om vad som kan ligga till grund för sömnens kvalitet. Spänningar löses upp, din medvetenhet ökar och ett lugn i kropp och sinne infinner sig.

Behandling med polaritetsterapi eller energibehandling på distans.

Meditation är också ett hjälpmedel

Polaritetsterapi och Energibehandling på distans skapar ett lugnt sinne

Oro och nedstämdhet

Hur tar man sig ur ett invant mönster som skapar negativa effekter? Det kan vara nog så utmanande att ta tag i sin livssituation och särskilt när livsenergin är låg. Polaritetsterapi och energibehandling på distans ger möjlighet att få ny insikt om det som ligger till grund för tillståndet. Detta ger dig nya möjligheter att hantera omständigheterna.

Möt och lös upp det som skapar obehag i stället för att kapsla in och undvika. Det är endast du själv som i sista änden kan lösa problemet men det kan behövas hjälp för att se det som blockerar och hitta vägen framåt.

Med hjälp av polaritetsterapi eller energibehandling på distans kan du få en ny karta att styra in din livsväg mot en mer harmonisk destination.

Polaritetsterapi vid nedstämdhet

Egenvård – vad kan du göra själv?

Se över dina vanor och inrikta dig på att göra små förändringar. Då är det lättare att skapa nya mer gynnsamma livsmönster. Ge dig själv egentid där du prioriterar det som stärker kropp och sinne. En lugn stund som ger utrymme för eftertanke och insikter.
Några enkla rörelser med polaritetsyoga hjälper energin att ha ett bra flöde. Det är mer gynnsamt att skapa en regelbunden vana med korta pass på 5-10 minuter än att träna längre stunder några få gånger.

En meditativ stund i stillhet där du kan sitta ostörd ger goda förutsättningar för att skapa och behålla en balanserad helhet.

Polaritetsterapi ger en skön känsla
Polaritetsterapi gynnar kroppens energiflöden