Energibehandling på distans

Livsenergin uttrycker sig i olika former. När den är i balans i sin ursprungliga naturliga frekvens flyter allt på, vi känner oss friska och starka. Då den av olika anledningar kommer ur balans upplever vi obehag på något sätt vilket kan uttrycka sig på fysiskt eller känslomässigt sätt. Oftast söker vi lösningar för våra besvär utanför oss själva men faktum är att svaret på en läkande process kan finnas inom var och en av oss.

Hur går det till?

Förutsättning för allt liv är energi i rörelse. Eftersom vi är rena energivarelser kan vi också ha kontakt med varandra på en sublim nivå oavsett avstånd. Vid distansbehandlingen har vi kontakt via zoom eller telefon. Det är viktigt att du är på en plats där du kan slappna av utan att bli störd under behandlingen. Jag skapar en kontakt, känner in energins befintliga tillstånd och tillsammans med dig utforskar de blockeringar som hindrar det naturliga flödet. Vi har en kommunikation genom hela förloppet och jag blir en slags betraktare och guide under din inre energiresa. På det här viset är du i allra högsta grad delaktig i din egen läkning, du upplever, ser och förstår vad det är som skapar en disharmoni inom dig och hur du kan förändra det genom din medvetenhet.

Syftet är att få din livsenergi tillbaka till sin ursprungliga unika frekvens, det är då läkning kan ske på ett djupare plan.

En distansbehandling pågår mellan 40 – 60 min. Att det kan skilja sig i tid från gång till gång beror på hur det utvecklar sig för stunden. Ibland kan det gå åt längre tid för utforskning i det inre och andra gånger går det snabbare. Jag rekommenderar 3 behandlingar i följd med 1 – 3 veckors mellanrum för att få en grundlig och djupgående effekt. Detta är endast en rekommendation vilket kan vara olika från en människa till en annan.

Kostnad 700 kr/ tillfälle. Betalning med swish eller bankgiro.

Du behöver tillgång till telefon eller Zoom på dator eller mobil. Vid Zoom samtal får du en länk som jag skickar till din mail och du loggar enkelt in med den på avtalad tid. Detta fungerar oftast utan problem.