Energimedicin

Vi är vana vid att se kroppen som mekanisk konstruktion i kombination med kemiska reaktioner. En kropp uppbyggd av olika organ med enskilda funktioner nästan ibland som om de vore avskilda från kroppens andra delar. Men vi människor är så mycket mer. Betraktar man kroppen ur ett djupare perspektiv finns ett väl utbyggt nätverk som samarbetar på energinivå. Alla celler oavsett om de finns i muskler, organ eller utgör nervsystemet har de en kommunikation med varandra genom elektromagnetiska processer.

Elektromagnetiska fält skapas när det finns ett flöde av elektriska strömmar.

Det blir tydligt när vi till exempel tänder en lampa där strömflödet får den att lysa. Men det är kanske inte lika självklart att tänka på att kroppen också är system av elektromagnetiska fält som får energi att flöda i olika riktningar och frekvenser. Det mest tydliga är nervimpulser som flödar ut från hjärnan till olika delar i kroppen eller de signaler som får hjärtat att hålla en regelbunden rytm.

Om vi betraktar flödet av energi ytterligare ett steg djupare inser vi att det finns ett utbrett kommunikationsnät mellan den fysiska kroppen, den känslomässiga nivån och mentala processer.

Helande händer

Det här är en finstämd och högst avancerad struktur med utbyte av information på en nivå som inte går att betrakta med blotta ögat. Däremot kan man få en förnimmelse av energiarbetet som ständigt pågår i kroppen. Speciellt tydligt kan det bli vid en energibehandling då blockeringar som hindrar det naturliga energiflödet neutraliseras gör att skillnaden mellan stagnation och aktivt flöde blir mer märkbart.

När vi ser sjukdom som en störning i kroppens energisystem kan vi stötta och aktivera en läkeprocess genom att stimulera de biomagnetiska fälten. Det kan man göra genom olika terapimetoder som stöder energins rörelser i och genom kroppen. Polaritetsterapi och energibehandling på distans är två effektiva behandlingsformer inom detta område.

Energi
Allt består av energi och energiflöden vilket utgör en förutsättning för liv och existens. När det gäller energi rör den sig i olika banor eller som trådlösa nätverk i kroppen. Dessa nätverk av energi gör det möjligt för energin att röra sig i olika riktningar. Tydligast kan vi betrakta det i cirkulationssystemet där blodet virvlar runt i kroppens olika blodbanor för att förmedla energi till kroppens olika delar i form av syre och andra nödvändiga beståndsdelar. För att det ska fungera optimalt krävs att det är fria vägar för ett jämnt flöde. Uppstår det någon blockering i detta system kan det orsaka en störning eller sjukdom som exempelvis besvär med hjärtat i någon form.

Det finns också ett osynligt nätverk för energiöverföring inom oss som bygger på olika laddningar, positiva och negativa laddningar. Laddningarna är som en slags kraft som får energin att flöda från den ena laddningen till den andra, ungefär som det gör i ett batteri från den positiva polen till den negativa polen. I en elektrisk krets med ett strömflöde uppstår en elektromagnetiskt fält. Ett liknande fenomen skapas i kroppen. När energin flödar i olika riktningar och energimönster bildas magnetiska fält både i och runt kroppen. Vi har alltså ett bioenergetiskt system där bland annat vävnader, nervsystem och organ är en del av detta system.

Elektromagnetiska fält manifesterar sig som elektricitet, magnetism och ljus.

Kroppens elektromagnetiska fält sänder och tar kontinuerligt emot olika meddelanden genom överföring av energi i detta välfungerande system. Dessa signaler kan störas av något som hindrar energiflödet vilket ger upphov till sjukdom.

Energi rör sig med vibrationer och i olika frekvenser.

Allt i vår värld vibrerar, rör sig vilket gör att det finns en existens. Vibrationer rör sig med olika frekvenser, i olika hastigheter vilket skapar en våg av rörelse. På så sätt skapas en energirörelse som finns inom kroppen och som även vibrerar ut i fält utanför den fysiska kroppen.

pawel-czerwinski-eybM9n4yrpE-unsplash

När man mäter energins frekvens ser man på hur energin rör sig, vilken hastighet den har. Man kan jämföra det med en vattenyta där vatten droppar ner i en viss takt. Detta skapar ett mönster av ringar som rör sig utåt från mittpunkten. Ökar man hastigheten på dropparna blir ringmönstret tätare och hastigare, det blir en högre frekvens.

Glädje

Alla människor har sin egen unika frekvens som bör vara i balans för att vi ska må bra. Vår frekvens kan påverkas negativt av yttre eller inre faktorer som har en effekt på dess harmoni.

Med hjälp av energibehandling kan jämvikten återställas på ett ursprungligt sätt och en naturlig läkning på energinivå träder in.

Resonans en överföring av vibration

Resonans uppstår när en frekvens förstärks av en annan frekvens eller struktur (exempelvis kroppens karaktär) som med sitt svängningstal matchar den dominanta frekvensen. Om vi tänker att vi har en stämgaffel som vi sätter i rörelse, den har sin egen specifika frekvens. När vi sedan håller stämgaffeln mot ett bord kommer bordsskivan att börja svänga i samma frekvens och vi har fått en överföring eller samverkan/förstärkning av vibrationerna, det vill säga resonans.

Detta pågår också inom oss människor. På så sätt kan vi förstå hur energin med sin frekvens kan återställas till sin naturliga balans genom att åtgärda de subtila former som påverkar resonansen i energifältet till sitt ursprung. Med hjälp av polaritetsterapi eller energibehandling på distans får kroppen likt ett unikt instrument möjlighet att stämma tillbaka till sin ursprungsfrekvens så att den återigen verkar i samklang med hela systemet.

Genom att betrakta kroppen ur detta perspektiv öppnas insikten om energibehandlingens kraftfulla verkan som även kan ske på distans.