Integritetspolicy

Integritetspolicy

Läkekraften – Sinne Själ & Kropp, adress: Stavkyrkovägen 10 Hedared,
webbplatsadress: https://lakekraften.se

personuppgifter vi samlar in och varför:
Personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samlas in för att kunna upprätthålla ett fungerande bokningssystem, leverera beställda varor eller för att kunna ha en kommunikation exempelvis vid kurser och utbildning eller annat informationsutskick.

Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär
Uppgifter som anges i någon av webbplatsens kontaktformulär sparas under en viss tid (högst ett år) för kundtjänständamål. Den insamlade informationen används inte för marknadsföring.

Cookies
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Hur länge vi behåller era uppgifter
Läkekraften delar inte några av dina personliga uppgifter med någon annan part.
Uppgifter i kontaktformulär behålls i högst ett år och inköpsdata för kunder i tio år. Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Om du har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål

Vart vi skickar dina uppgifter
Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Behandling baserad på ditt samtycker
Om du gett oss ditt samtycke på nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden och information. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss.