Polaritetsterapi – mjuk och effektiv behandling

Polaritetsterapi – holistisk behandlingsmetod som kombinerar österländsk visdom och läketradition med västerländsk behandlingsteknik.

Polaritetsterapi är en mjuk och djupgående kroppsbehandling som grundar sig på att återställa den naturliga balansen i kroppens energiflöden. Här utgår man från att varje människa har ett elektromagnetiskt energifält som strömmar genom kroppen i olika riktningar och banor. En livsenergi som får kroppens alla celler, vävnader och organsystem att samverka och fungera i harmoni när den flödar fritt. När det uppstår en störning, en blockering i detta energiflöde ger det en känsla av obehag som kan yttra sig i form av smärta, stelhet, värk, oro, nedstämdhet etc. 
Det har helt enkelt blivit en obalans i kroppens livsenergier.

Det som exempelvis kan påverka kroppens energiströmmar är en fysisk skada, ett kirurgiskt ingrepp, en känslomässig chock, djupa känsloyttringar som sorg, besvikelse eller ilska. Stress har också en stark inverkan på livsenergin och skapar ofta blockeringar i kroppens komplexa system. Behandling med polaritetsterapin inriktar sig på att få hela människan i balans genom att använda kroppsbehandling, polaritetsyoga och kost samt ge människan ökad medvetenhet om de tankar och attityder som präglar personligheten.
Målet är att nå en djup och helande avslappning för att frigöra och balansera varje enskild persons unika energifält.

Hur går det till vid en behandling med  polaritetsterapi?

Varje polaritetsbehandling utförs på en massagebänk med mjukt handlag i samklang med din kropps unika rytm. Det är viktigt att skapa utrymme där du kan känna dig trygg och säker för att nå en djupare avslappning som aktiverar en grundläggande läkning i din kropp. Under behandlingen stimulerar jag med hjälp av mina fingrar eller händer olika punkter eller områden på kroppen med ett lätt tryck eller vibrerande teknik. Dessa punkter har en direkt koppling till ditt naturliga självläkande system. När detta aktiveras släpper spänningar, smärta, olika slags värk eller stelhet. I de flesta fall blir det en snabb verkan direkt av behandlingen där stress och oro övergår till ökat lugn och värk och smärta ersätts med mjukare muskler och ökad rörlighet.

Behandling med polaritetsterapi är lugnande

 

 

Polaritetsterapi utförs i samarbete med dig som får behandling och är alltid personligt utformad.

 

 

Effekten av en behandling varar oftast lång tid efteråt. När kropp och sinne kommer i balans och harmoni fortsätter läkningen även efter behandlingen. Eftersom vi här arbetar med livsenergin genom ett lätt fingertryck kan behandlingen utföras genom kläderna.

De vanligaste besvär som människor får hjälp med är:
Värk i nacke och axlar, ischiasbesvär, oro, ryggbesvär, magproblem, huvudvärk/migrän, snedställningar eller obalans i kroppshållningen och allmän muskelvärk i hela kroppen.

Korrigering av kroppshållning

Strukturell behandling av sned kroppshållning

Strukturell Behandling
En ung man vill ha hjälp med värk som han har i sin axel.

Vänster bild visar hans kroppshållning före behandlingen och den högra efter behandlingen. Kroppens mittlinje har en stark dragning åt vänster och skapar en framåtrotation av kroppens högra sida.

Efter behandlingen är kroppen i betydligt bättre balans vilket syns i den högra bilden.

Innan jag börjar behandlingen mäter jag upp kroppens hållning och eventuella avvikelser genom att använda ett lodrätt snöre som referens. Den vänstra bilden visar hur han såg ut innan behandlingen. Här ser man tydligt att det finns en snedställning i hela ryggen med ursprung från bäckenet. Denna obalans påverkar axelpartiet och man ser också att höger sida av kroppen är vriden framåt.

Den högra bilden är fotad efter behandlingen och visar hur spänningar i muskler har släppt. Detta gör att kroppen börjar återgå till sitt naturliga läge. Värken i axeln är betydligt bättre och axelpartiet har återfått sin rörlighet. Under behandlingen stimulerade jag punkter på kroppen för att frigöra blockeringar som skapat låsningar i muskler och som i sin tur orsakat värk.

Vill du också ha en behandling med polaritetsterapi?

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Det kan till exempel vara vad som är lämpligt att behandla med polaritetsterapi eller om det finns något som du själv kan göra för att stärka ditt mående. Ett samtal kan vara nog så betydelsefullt och ge insikt och inspiration för att ta tag i den egna hälsan.
Här nedan finns kontaktuppgifter för telefon och e-mail. 
Hjärtligt välkommen att höra av dig!

Kontakt:
Telefon: 0720 103538
e-mail: info@lakekraften.se