Tankar i vardagen

Under helgens grundkurs i Polaritetsterapi pratade vi mycket om tankar och hur de påverkar oss. Varje gång vi tänker en negativ tanke får vi en påverkan på våra känslor. Vi kan uppleva irritation, hopplöshet, oro, ilska etc. Om man däremot tänker på någon glädjefylld händelse eller en person som man tycker om sprids en go känsla i kroppen. Tankar är alltså direkt kopplat till känslorna på olika sätt.

Detta blev så tydligt för mig under en resa på tunnelbanan. Mittemot mig sitter en kvinna, hennes drömmande blick avslöjar att hon är långt bort i sin tankevärld. Plötsligt spricker hela ansiktet upp i ett varmt leende och hon försöker tygla ett skratt som bubblar upp. Hon skärper till sig eftersom hon sitter på tåget och försöker ha en neutral min igen. Det syns ändå tydligt hur tankarna styr kvinnans känslor genom den glödande gnistan som finns i hennes ögon och det rofyllda uttrycket i ansiktet.

Genom att bli medveten om tankens kraft och förmåga att påverka oss kan vi också påverka hur vi mår. Bli uppmärksam på vad du tänker och välj dina tankar. När en negativ eller destruktiv tanke kommer kan du faktiskt välja bort den. Du kan åtminstone bestämma dig för att den inte ska få ta för stor plats. Det handlar inte om att stänga av sina tankar eller styra dem utan mer om vilket utrymme och uppmärksamhet man ger dem.

När vi praktiserar det här dagligen blir det snart till en vana och på så vis kan vi successivt förändra vårt dagliga sinnestillstånd till det bättre.