Vad är polaritet?

Polaritet är mycket kort uttryckt motsatser. Utan polaritet kan ingenting fungera, det blir ingen rörelse. Man kan ta ett batteri som exempel, det har en pluspol och en minuspol som är i samverkan för att kunna skapa elektrisk ström. Inom den traditionella kinesiska kulturen pratar man om yin och yang dessa är motpoler till varandra, motsatser som är beroende av varandra för att något ska existera. En magnet har två poler, en nord och en sydpol, mellan dessa poler uppstår ett fält, ett magnetfält. Även jorden har sina motsatser, nord- och sydpolen och tack vare dessa skapas en rörelse som utgör grunden för allt liv på planeten.

Kroppens Polaritet och energifält

När det gäller kroppen är det lättast att jämföra med bilden av en stavmagnet och då tänka sig att huvudet är den positiva polen medan fötterna är den negativa polen. I mitten är det neutralt, alltså i höjd med naveln. Det är viktigt för kroppens olika funktioner att det finns en balans i fältet mellan den positiva och negativa polen, att det finns ett fritt flöde för energiströmmarna som ständigt rör sig genom våra kroppar. Inom polaritetsterapin utgör detta flöde en grund för behandlingsmetoden. All behandling strävar efter att nå en balans, en jämvikt i kroppens energiflöden. När det är balans i energiflödet strävar det naturligt mot harmoniskt sinne och en frisk kropp.